Cerca

FLUIDRA, S.A.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Número de derechos de voto: 195.629.070

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:02/07/2018

Fecha de publicación en la pagina web CNMV:04/07/2018

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
BALLART HERNANDEZ, PEDRO Directivo 28/04/2010 Ver Notificaciones anteriores de 2010050481
CAROL PAÑACH, JAUME Directivo 16/01/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018003870
DEL CAMPO SAN ESTEBAN, JAVIER Directivo 16/06/2008 Ver Notificaciones anteriores de 2008069091
ELBURGO ARAMBERRI, IGNACIO Directivo 15/01/2014 Ver Notificaciones anteriores de 2014003073
ESPARZA HERRAIZ, JAVIER Directivo 24/12/2015 Ver Notificaciones anteriores de 2015145004
FRANQUESA CASTRILLO, CARLOS Directivo 08/11/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017122898
PEREZ DOMEDEL, MARC Directivo 24/12/2015 Ver Notificaciones anteriores de 2015145006
RUBIO BALAGUE, ANTONIO Directivo 31/03/2010 Ver Notificaciones anteriores de 2010038542
SERRA MOTAS, JESUS Directivo 16/06/2008 Ver Notificaciones anteriores de 2008069092
SERRA SOLANA, AMADEO Directivo 16/09/2010 Ver Notificaciones anteriores de 2010119755
TINTORE SEGURA, JAVIER Directivo 22/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018035047
TURA ROF, JOSE Directivo 24/12/2015 Ver Notificaciones anteriores de 2015145005

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.