Cerca

CARDUMEN FUND I, FCRE

Fondos de capital-riesgo europeo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
6 29/06/2018
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
CARDUMEN CAPITAL, SGEIC, S.A. 122 Calle Gran Via 60; Bajos D y E - 48011 Bilbao (Vizcaya)