CARENA VENTURES SCR SA

Sociedad de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialDomiciliData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
323 19/06/2020 CALLE SERRANO 114, 1º IZDA - 28006 MADRID (MADRID)
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
ELAND PRIVATE EQUITY, SGEIC, SA 56 C/ SERRANO, 114 1º - 28006 MADRID (MADRID)