GPB FINANCIAL SERVICES LTD

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
3031 18/10/2011
Datos generales
DirecciónPaís de origen
17 SPYROU KIPRIANOU AV MBC BUSINESS CENTRE 3 FLOOR - 4001 LIMASSOL (CYPRUS)CHIPRE
"La informació disponible en els registres d'empreses de serveis d'inversió de l'Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l'Estat Membre d'origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."