GNB - GESTAO DE PATRIMONIOS - EMPRESA DE INVESTIMENTO, S.A.

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
361 17/12/1997
Datos generales
DirecciónPaís de origen
Rua Castilho 26 - 4º - 1250-069 LISBOA (PORTUGAL)PORTUGAL
"La informació disponible en els registres d'empreses de serveis d'inversió de l'Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l'Estat Membre d'origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."