FMO INVESTMENT MANAGEMENT B.V.

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
4072 11/01/2016
Datos generales
DirecciónPaís de origen
ANNA VAN SASKENLAAN 71 - 2593 HW DEN HAAG (NETHERLANDS)PAISES BAJOS
"La informació disponible en els registres d'empreses de serveis d'inversió de l'Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l'Estat Membre d'origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."