BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V.

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
4708 07/02/2019
Datos generales
DirecciónPaís de origen
Gebouw Byzantium, Stadhouderskade 14G - 1054 ES AMSTERDAM (THE NETHERLANDS)PAISES BAJOS
"La informació disponible en els registres d'empreses de serveis d'inversió de l'Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l'Estat Membre d'origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."