GLOBAL SHARES EXECUTION SERVICES LIMITED

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
4737 15/03/2019
Datos generales
DirecciónPaís de origen
171 Old bakery Street - VLT 1455 VALLETTA (MALTA)MALTA
"La informació disponible en els registres d'empreses de serveis d'inversió de l'Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l'Estat Membre d'origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."