GRANDIS SECURITIES LTD

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
4988 07/10/2020
Datos generales
DirecciónPaís de origen
18 Kyriakou Matsi, Victory Tower, office 31 , - 1082 Nicosia (Nicosia)CHIPRE
"La informació disponible en els registres d'empreses de serveis d'inversió de l'Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l'Estat Membre d'origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."