INTERACTIVE BROKERS CENTRAL EUROPE ZRT

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
5032 08/02/2021
Datos generales
DirecciónPaís de origen
Madách Imre út 13-14. A. ép. V. em. - 1075 Budapest (Budapest)HUNGRIA
"La informació disponible en els registres d'empreses de serveis d'inversió de l'Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l'Estat Membre d'origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."