FUNDROCK DISTRIBUTION S.A.

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
5168 04/05/2021
Datos generales
DirecciónPaís de origen
H2O Building 33, rue de Gasperich - L-5826 Hesperange (Luxemburgo)LUXEMBURGO
"La informació disponible en els registres d'empreses de serveis d'inversió de l'Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l'Estat Membre d'origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."