GREENHILL EUROPE GMBH & CO. KG, SUCURSAL EN ESPAÑA

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo con Sucursal
Nº Registro OficialFecha registro oficial
140 06/11/2020

Agentes

No s’han trobat dades disponibles

"La informació disponible en els registres d'empreses de serveis d'inversió de l'Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l'Estat Membre d'origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."