El servei d’assessorament en matèria d’inversió consisteix en la prestació de recomanacions personalitzades a un client, sigui per petició seva o per iniciativa de l’empresa, pel que fa a una o més operacions relatives a instruments financers. Aquest servei d’inversió el poden prestar les societats i agències de valors, les societats gestores de carteres, les societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva i les entitats de crèdit. Sempre que disposin d’autorització per fer-ho d’acord amb el programa d’activitats. Les persones físiques o jurídiques inscrites en el registre de EAFI (Empreses d’Assessorament Financer) també presten el servei d’assessorament en matèria d’inversió, i aquest és l’únic servei d’inversió que estan autoritzades a prestar.