Busca
Página 2 de 2
  • SAMAIPATA I, FCR-PYME
  • Número e data de rexistro oficial: 9 - 29/01/2016
  • Xestora: SAMAIPATA VENTURES, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 113)
  • SAUCE CAPITAL I, FCR-PYME
  • Número e data de rexistro oficial: 17 - 29/05/2020
  • Xestora: SAUCE CAPITAL, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 159)
Página 2 de 2