Busca
Página 5 de 5
  • MICROWD, FICC
  • Número e data de rexistro oficial: 21 - 17/01/2020
  • Xestora: EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 253)
  • Q-LIVING FICC
  • Número e data de rexistro oficial: 25 - 30/04/2020
  • Xestora: Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A. (número de rexistro: 147)
Página 5 de 5