Cerca
Página 3 de 5
  • FARADAY OPPORTUNITY II FICC
  • Número i data de registre oficial: 27 - 22/05/2020
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY III, FICC
  • Número i data de registre oficial: 29 - 24/07/2020
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY IV FICC
  • Número i data de registre oficial: 30 - 31/07/2020
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY IX FICC
  • Número i data de registre oficial: 43 - 22/10/2021
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY V FICC
  • Número i data de registre oficial: 32 - 02/10/2020
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY VI, FICC
  • Número i data de registre oficial: 34 - 23/12/2020
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY VII, FICC
  • Número i data de registre oficial: 36 - 12/02/2021
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY VIII FICC
  • Número i data de registre oficial: 40 - 29/07/2021
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY X FICC
  • Número i data de registre oficial: 41 - 29/07/2021
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
  • FARADAY OPPORTUNITY XI FICC
  • Número i data de registre oficial: 42 - 24/09/2021
  • Gestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de registre: 155).
Página 3 de 5