Cerca
Página 5 de 5
  • MICROWD, FICC
  • Número i data de registre oficial: 21 - 17/01/2020
  • Gestora: EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de registre: 253).
  • Q-LIVING FICC
  • Número i data de registre oficial: 25 - 30/04/2020
  • Gestora: Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A. (número de registre: 147).
Página 5 de 5