Cerca

El desenvolupament sostenible és "aquell que satisfà les necessitats de les generacions actuals sense comprometre les capacitats de les generacions futures per atendre les seves pròpies necessitats" (informe titulat «El nostre futur comú» de 1987, Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament).

Implantar el desenvolupament sostenible dins dels sistemes de finançament permet dirigir els capitals i el creixement econòmic cap a un tipus de desenvolupament de caràcter sostenible i que atengui a criteris ambientals i socials, a més d'econòmics.

El model d'actuació empresarial d'acord amb el desenvolupament sostenible es coneix com a Triple Balanç (Triple Bottom Line), i fa referència a les tres dimensions d'actuació d'una empresa de caràcter sostenible, ambiental, social i econòmic, integrades de manera unificada en un sol projecte o model de negoci.

Els paràmetres per identificar una empresa com a sostenible es basen en el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Com a guia, el Consell Empresarial Mundial per al Desenvolupament Sostenible ha recomanat seguir cinc passos per assolir aquests objectius

  • Entendre els ODS, entenent les oportunitats i responsabilitats que suposen per a l'empresa
  • Prioritzar els objectius, segons l'impacte en la seva àrea d'activitat.
  • Establir objectius empresarials sostenibles, integrats a l'estratègia de negoci.
  • Integrar el desenvolupament sostenible en totes les funcions de l'empresa.
  • Informar i comunicar als grups d'interès sobre aquesta línia d'actuació.

En línia amb això, l'acompliment en matèria de sostenibilitat ha de quedar registrat en els informes de sostenibilitat o responsabilitat social corporativa segons s'estipula en la Llei 11/2018, de 28 de desembre, sobre informació no financera i diversitat, que són obligatoris per a les empreses que superin els 500 empleats i una xifra de negoci anual de 40 milions d'euros