Buscar

CNMVk uneko ekitaldirako ezartzen dituen helburuak Jarduera Planean jasotzen dira. Dokumentuak ezarritako helburu zehatzak xehatzen ditu, baita helburu horiek betetzeko epeak eta jardueretan jarraitu beharreko ildo estrategikoak ere. Horrez gain, Jarduera Plan bakoitzak aurreko urtean ezarritako helburuak zer punturaino bete diren jasotzen du.

Jarduera Plana argitaratu egiten da, gainbegiratutako erakundeek, merkatuek eta inbertitzaileek CNMVk ekitaldi horretan zer lehentasun dituen jakin dezaten eta erakundearen jarduna publikoki kontrolatu ahal izateko.

Plan de actividades de la CNMV
AñoPlanPlan (en inglés)CumplimientoCumplimiento (en inglés)
2021 Plan de Actividades 2021 2021 Activity Plan 2021 2021
2020 (actualizado) Plan de actividades 2020 (actualizado) 2020 (actualizado) Activity Plan 2020 (updated) 2020 (updated) Cumplimiento PDA 2020 (actualizado) 2020 (actualizado) Cumplimiento PDA 2020 (updated) 2020 (updated)
2020 Plan de Actividades 2020 2020 Activity Plan 2020 2020
2019 Plan de Actividades 2019 2019 Activity Plan 2019 2019
2018 Plan de Actividades 2018 2018 2018 Activity Plan 2018
2017 Plan de Actividades 2017 2017 2017 Activity Plan 2017
2016 Plan de Actividades 2016 2016 CNMV Plan of Activities 2016
2015 Plan de Actividades 2015 2015  2015
2014 Plan de Actividades 2014 2014  2014
2013 Plan de Actividades 2013 2013  2013
2012 Plan de Actividades 2012 2012  2012
2011 Plan de Actividades 2011 2011  2011
2010  2010  2010
2009  2009  2009
2007 - 2008  2007 - 2008

Email: plandeactividades@cnmv.es