GLOBAL SOCIAL IMPACT FUND II SPAIN FESE

Fondos de emprendimiento social europeo
N.º de rexistro oficialData de rexistro oficialData do último folletoFolleto (*)DFI (*)
8 23/07/2021 23/06/2023 Documento PDF Documento PDF
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do folleto e do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido destes documentos.
Auditoría individual
ExercicioAuditoraComptes anuals
2022 DELOITTE, S.L.
2021 DELOITTE, S.L.
En el Registro de auditorías de la CNMV (artículo 58.1.h) de la Ley 22/2014), en determinados casos, el documento no se pone a disposición del público, en aras del cumplimiento de la normativa de protección de datos. No obstante, cualquier interesado podrá solicitar a la CNMV de forma expresa el acceso a esta documentación mediante los cauces habilitados.