SHIP2B VENTURES, SGEIC, S.A.

Núm. registre oficialData registre oficial
173 30/10/2020
Dades generals
AdreçaCapital social
VIA AUGUSTA, Nº9, 4º 2ª - 08006 BARCELONA (BARCELONA)125.300,00