SHIP2B VENTURES, SGEIC, S.A.

N.º de rexistro oficialData de rexistro oficial
173 30/10/2020
Datos xerais
EnderezoCapital social
VIA AUGUSTA, Nº9, 4º 2ª - 08006 BARCELONA (BARCELONA)125.300,00