SABADELL DOLAR FIJO, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFolletoAnexo SostenibilidadFecha último reglamentoReglamento de gestión
32628/05/199229/01/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana Abrirá un pdf en una nueva ventana 10/10/2022 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 Deloitte, S.L.
2021 DELOITTE, S.L.
2020 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2018 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2017 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2016 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2015 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2014 PriceWaterhouseCoopers, SL
2013 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2012 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.