ADRIZA GLOBAL, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFolletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
463419/07/201309/02/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana 11/12/2020 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 ERNST YOUNG, S.L.
2021 ERNST YOUNG, S.L.
2020 ERNST YOUNG, S.L.
2019 ERNST YOUNG, S.L.
2018 ERNST YOUNG, S.L.
2017 ERNST YOUNG, S.L.
2016 ERNST YOUNG, S.L.
2015 ERNST YOUNG, S.L.
2014 ERNST YOUNG, S.L.
2013 ERNST YOUNG, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.