Els productes de renda fixa reconeixen un deute a qui els emet i l'inversor que els adquireix es converteix en creditor d'aquest emissor.Els productes de renda fixa reconeixen un deute a qui els emet i l'inversor que els adquireix es converteix en creditor d'aquest emissor.