Els productes de renda fixa reconeixen un deute a qui els emet i l´inversor que els adquireix es converteix en creditor d´aquest emissor.Els productes de renda fixa reconeixen un deute a qui els emet i l´inversor que els adquireix es converteix en creditor d´aquest emissor.