Cerca

BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI

Fons d’inversió no armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
513410/03/2017 ES0113114005 26/04/202105/02/2021 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 Deloitte, S.L.
2018 Deloitte, S.L.
2017 Deloitte, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.