Cerca

25/02/2021

  • 08:19
  • SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.
  • Sobre resultats
  • La Sociedad informa de los resultados financieros correspondientes al periodo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
  • 07:32
  • TELEFONICA, S.A.
  • Sobre resultats
  • La Compañía remite presentación sobre los resultados enero-diciembre 2020.
  • 07:30
  • TELEFONICA, S.A.
  • Sobre resultats
  • La Sociedad remite el informe de resultados del segundo semestre de 2020

24/02/2021 (Des del tancament de la sessió)

La CNMV publica aquesta informació d'acord amb el que estableix l’article 228 de la Llei del mercat de valors .Això no implica la seva responsabilitat sobre la veracitat del seu contingut.