• Inici >
  • Advertiments al públic

De conformitat amb la normativa aplicable als mercats de valors, la CNMV pot difondre tota la informació que sigui necessària a fi de protegir els inversors i, en particular, fer advertiments al públic.

La inversió a través d´entitats no autoritzades comporta riscos elevats de pèrdua del capital, ja que actuen al marge dels controls establerts pels organismes supervisors. A més, per crear confusió, algunes utilitzen mencions a la CNMV per transmetre seguretat en les seves inversions.

Per evitar-ho, tant la CNMV com altres reguladors estrangers difonen advertiments sobre entitats que poden estar prestant serveis d´inversió sense estar degudament habilitades per fer-ho.

Es considera igualment que pot resultar d´interès, des de la perspectiva de la protecció dels inversors, informar sobre altres entitats que no compten amb cap tipus d´autorització ni estan registrades a cap efecte en la CNMV i que podrien estar duent a terme algun tipus d´activitat de captació de fons o prestant algun servei de naturalesa financera.

Cercador d´entitats advertides

A través del Cercador d´entitats advertides, es poden localitzar les entitats que s’han incorporat a algun dels grups d´advertiments al públic indicats anteriorment. Per fer-ho, cal transcriure tot el nom de l´entitat que es vol consultar o bé una part

Si voleu verificar si una entitat està autoritzada per prestar algun servei d´inversió, consulteu el cercador en aquest enllaç.

Advertiments de la CNMV

Entitats no autoritzades per la CNMV: en aquesta secció, s´adverteix sobre entitats i persones que podrien estar prestant serveis d´inversió o altres activitats subjectes a la supervisió de la CNMV sense comptar amb l´autorització necessària per fer-ho.

Altres entitats: en aquesta secció s´informa d´entitats que no compten amb cap tipus d´autorització ni estan registrades a cap efecte en la CNMV i que podrien estar duent a terme algun tipus d´activitat de captació de fons o prestant algun servei de naturalesa financera. La llista no és exhaustiva i deriva principalment d´exercicis de recerca i anàlisi a Internet i les xarxes socials. La inclusió a la llista no implica cap pronunciament sobre la conformitat o no amb la normativa vigent de la possible activitat de les entitats corresponents.

Advertiments de supervisors estrangers