ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO

Fondo de inversión armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
349914/07/2006 ES0105336038 22/05/2023 Abrirá un pdf en una nueva ventana 25/11/2016 Abrirá un pdf en una ventana
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido deste documento.
Gestora
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
14 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIICCalle Azul, 4 - MADRID 28050 (MADRID )
Depositaria
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
19 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.PZ. DE SAN NICOLAS N.4 - 48005 BILBAO (BIZKAIA)