Com prendre decisions d´inversió?

La decisió d´invertir en productes financers s´ha de prendre de manera responsable; per això s´aconsella seguir uns passos determinats. A més, cal saber quina informació necessitem per prendre la nostra decisió, on trobar-la i com utilitzar-la.

Quins són els productes d´inversió?

En aquesta secció, es recullen les característiques dels productes principals que es negocien als mercats de valors.

La gamma de productes d´inversió és molt àmplia. Convé conèixer bé cada producte abans de prendre una decisió per estar segurs que realment es correspon amb les nostres expectatives i necessitats.

Què són els serveis d´inversió?

Hi ha diversos serveis d´inversió i serveis auxiliars que poden prestar les entitats registrades.

Abans d´invertir, és important que l´inversor conegui el tipus i l´abast del servei que vol rebre i què li pot oferir o no l´intermediari financer. D´aquesta manera, concentrarà el seu interès en aquelles entitats que responguin millor a les seves necessitats.

Quines són les entitats autoritzades?

Només les entitats autoritzades poden prestar serveis d´inversió. Cada entitat defineix aquests serveis en el seu programa d´activitats. Conegueu si l´entitat que us ofereix el servei està autoritzada a fer-ho.