Cerca

AC JESSICA ANDALUCIA, FCR

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
130 16/12/2011
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
GED INFRASTRUCTURE SGEIC, S.A. 109 C/ MONTALBAN, 7 - 28014 MADRID (MADRID)