ALTERNATIVE CINVEST, FIL

Fondo de inversión libre
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
9604/03/2022 ES0108691009 27/10/2023 Abrirá un pdf en una nueva ventana 04/03/2022 Abrirá un pdf en una ventana
(*) DFIren edukiaren eta egiazkotasunaren erantzukizuna sozietate kudeatzaileari edo ibilgailu autogestionatuari dagokio soilik, hala badagokio. CNMVk ez du bere edukia egiaztatzen.
Información pública periódica
EjercicioPeriodoDocumentos
2022 Semestre 2
2022 Trimestre 3
2022 Semestre 1
2022 Trimestre 1