Últimas guías, directrices o recomendaciones adoptadas por la CNMV

Abús de mercat

Ciberseguretat

Empreses de serveis d'inversió

Emissores i cotitzades

Entorn de negociació automatitzat

  • Sistemes i controls aplicats per les plataformes de negociació, les empreses de serveis d'inversió i les autoritats competents en un entorn de negociació atuomatizat. (24.02.2012). European Securities Market Authority (ESMA).

Índexs de referència

Infraestructura de mercats

MiFID

Organismes d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris

Resolució d'empreses de serveis d'inversió

Vendes en curt