Cerca
 • Reglament Delegat (UE) 2021/1783 de la Comiisió, de 2 de juliol de 2021, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 596/2014 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa a les normes tècniques de regulació que contenen un model d'acord de cooperació amb tercers països.
 • Reglament d'Execució (UE) 2020/1406 de la Comissió de 2 d'octubre de 2020 pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució pel que fa als procediments i formularis per a l'intercanvi d'informació i la cooperació entre les autoritats competents, la AEVM, la Comissió i altres entitats en virtut de l'article 24, apartat 2, i de l'article 25 de l'Reglament (UE) nº 596/2014 de el Parlament Europeu i de Consell sobre l'abús de mercat.
 • Reglament d'Execució (UE) 2017/1158 de la Comissió, de 29 de juny de 2017, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent als procediments i formularis per a l'intercanvi d'informació entre les autoritats competents i l'Autoritat Europea de Valors i Mercats a què es refereix l'article 33 del Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/1055 de la Comissió, de 29 de juny de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en relació amb les modalitats tècniques de la difusió pública adequada d'informació privilegiada i del retard de la difusió pública d'informació privilegiada de conformitat amb el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/959 de la Comissió, de 17 de maig de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en relació amb les prospeccions de mercat en allò referent als sistemes i les plantilles de notificació que hauran d'utilitzar els participants del mercat que comuniquen informació i al format dels registres de conformitat amb el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/958 de la Comissió, de 9 de març de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a les mesures tècniques aplicables a la presentació objectiva de les recomanacions d'inversió o informació d'un altre tipus en què es recomani o suggereixi una estratègia d'inversió i a la comunicació d'interessos particulars o indicacions de conflictes d'interessos. (Correcció d'errors. DOCE 27/04/2017.)
 • Reglament Delegat (UE) 2016/957 de la Comissió, de 9 de març de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació aplicables als mecanismes, sistemes i procediments adequats, així com a les plantilles de notificació, que s'han d'utilitzar per prevenir, detectar i notificar pràctiques abusives o ordres o operacions sospitoses.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/909 de la Comissió, d'1 de març de 2016, pel qual es completa el Reglament Delegat (UE) 596/2015 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives al contingut de les notificacions que s'han de presentar a les autoritats competents, i a la compilació, la publicació i el manteniment de la llista de notificacions.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/1052 de la Comissió, de 8 de març de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a les condicions aplicables als programes de recompra i a les mesures d'estabilització.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/960 de la Comissió, de 17 de maig de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació aplicables a les disposicions, els sistemes i els procediments adequats de realització de prospeccions de mercat per part dels participants del mercat que comuniquen informació.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/908 de la Comissió, de 26 de febrer de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant l'establiment de normes tècniques de regulació acceptades sobre els criteris, el procediment i els requisits per establir una pràctica de mercat, així com els requisits per mantenir-la, derogar-la o modificar les condicions per a la seva acceptació.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/378 de la Comissió, d'11 de març de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent als terminis, el format i la plantilla de les notificacions presentades a les autoritats competents de conformitat amb el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/347, de 10 de març de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent al format específic de les llistes d'iniciats i a l'actualització d'aquestes llistes, de conformitat amb el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 2016/523 de la Comissió, de 10 de març de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques relatives al format i la plantilla per a la notificació i la publicació de les operacions realitzades per directius de conformitat amb el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Directiva d'Execució (UE) 2015/2392 de la Comissió, de 17 de desembre de 2015, relativa al Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a la comunicació de possibles infraccions o infraccions reals d'aquest Reglament a les autoritats competents.
 • Reglament Delegat (UE) 2016/522 de la Comissió, de 17 de desembre de 2015, pel qual es completa el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a l'exempció relativa a determinats bancs centrals i organismes públics de tercers països, els indicadors de manipulació de mercat, els llindars de divulgació, l'autoritat competent per a les notificacions de retards, l'autorització de negociació durant períodes limitats i els tipus d'operacions de notificació obligatòria realitzades pels directius.