• Inicio >
  • Informacion privilexiada

Estableza a selección mediante unha ou varias das seguintes condicións para a busca de Información privilexiada

Busca por tipo de información privilexiada (*)
(*) Podes escoller ata 3 tipos diferentes na mesma busca. Se non selecciona ningunha opción, a consulta farase para todos os tipos.

Busca por data de notificación:
 
 
   

La CNMV publica esta información de acuerdo a lo establecido en el artículo 226 de la Ley del Mercado de Valores. Ello no implica su responsabilidad sobre la veracidad de su contenido.