Cerca

El calendari de publicacions de la Comissió Nacional del Mercat de Valors previst per al 2021 és el següent:

Calendari 2021
Publicació Data
Butlletí de la CNMV Trimestre I: 27 abril
Trimestre II: 27 jul
Trimestre III: 27 octubre
Trimestre IV: 27 gen
Monitor d’intermediació financera no bancària Semestre I: 20 gen
Semestre II: 30 juny
Nota de estabilidad financiera Trimestre I: 2 març
Trimestre II: 27 maig
Trimestre III: 17 ago
Trimestre IV: 30 nov
Informe anual de la CNMV sobre els mercats de valors i la seva actuació 15 juny
Pla d'activitats de la CNMV 22 febrer
Memòria anual sobre reclamacions i consultes 30 setembre
Informe anual sobre govern corporatiu Ibex-35 29 octubre
Informe anual de remuneracions dels consellers 29 octubre
Informe sobre la supervisió dels comptes anuals 31 març