Cerca

ATHOS CAPITAL INVESTMENT, SCR-PYME, S.A.

Sociedad de capital-riesgo pyme
Núm. registre oficialData registre oficialDomiciliData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
22 22/01/2021 C/ POETA JOAN MARAGALL, Nº 3, PISO 1º - 28020 MADRID (MADRID)
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
ATHOS CAPITAL, SGEIC, S.A. 123 CALLE POETA MARAGALL, Nº 3, 1º - 28020 MADRID (MADRID)