Cerca
En aquesta secció podeu consultar les ofertes de feina disponibles de la CNMV i d’altres organismes internacionals.

Ofertes de feina de la CNMV

L’admissió al procés de selecció ve determinada per la presentació en termini dels documents establerts a les bases de les convocatòries i no pressuposa que es compleixin tots els requisits exigits. Els requisits exigits sempre s’hauran d’acreditar degudament abans de formalitzar el contracte laboral.

Informació relativa als processos de selecció en curs
ReferènciaDescripcióEstat
01/19TÉCNICO DE ESTADÍSTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICASConvocatorias finalizadas
02/19TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIONConvocatoria 1er examen
03/19TÉCNICOS DE RECURSOS HUMANOSPlazo de admisión de solicitudes cerrado
04/18ADMINISTRATIVOSConvocatoria 2º examen
05/18TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN MODELOS DE MEDICIÓN DE RIESGOS Y TECNICAS CUANTITATIVAS DE ESI Y ECCConvocatoria 3º examen
06/17TÉCNICOS DE RECURSOS HUMANOSConvocatorias finalizadas
06/18TÉCNICOS PARA VARIAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA CNMVConvocatoria 1er examen

Ofertes de feina d’organismes internacionals

En aquest apartat es recullen les convocatòries més destacades dels processos de selecció per contractar personal en alguns organismes internacionals relacionats amb els mercats financers.

ESMA:

Banco Central Europeo:

IOSCO: