Incorporació des del dia 29/05/2023 als registres oficials de la CNMV