GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
29 09/12/1985

Datos a fecha de hoy

Societats d'inversió gestionades
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
2159Societat d'inversió de capital variable HEXASTAR, SICAV S.A.
3117Societat d'inversió de capital variable MAGERIT VALOR SICAV SA
3831Societat d'inversió de capital variable MANGLAR INVERSIONES SICAV S.A.
4246Societat d'inversió de capital variable MARSOT INVERSIONS SICAV SA
2479Societat d'inversió de capital variable NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA