Busca
Página 1 de 28
  • ABAC SUSTAINABLE VALUE II, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 288 - 17/03/2020
  • Xestora: ABAC CAPITAL MANAGER, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 154)
  • ABANTE PRIVATE EQUITY I FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 255 - 24/05/2019
  • Xestora: ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 194)
  • ABE PRIVATE EQUITY FUND, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 278 - 13/12/2019
  • Xestora: ABE CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 156)
  • AC JESSICA ANDALUCIA, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 130 - 16/12/2011
  • Xestora: GED INFRASTRUCTURE SGEIC, S.A. (número de rexistro: 109)
  • ACE AEROFONDO IV FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 336 - 04/06/2021
  • Xestora: ACE CAPITAL PARTNERS (número de rexistro: 595)
  • ACP MULTIACTIVO I FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 344 - 10/09/2021
  • Xestora: ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. (número de rexistro: 247)
  • ACP PRIVATE EQUITY 7 FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 352 - 29/10/2021
  • Xestora: ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A. (número de rexistro: 247)
Página 1 de 28