Página 4 de 7
  • FARADAY OPPORTUNITY IX FICC
  • Número e data de rexistro oficial: 43 - 22/10/2021
  • Xestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de rexistro: 155)
  • FARADAY OPPORTUNITY V FICC
  • Número e data de rexistro oficial: 32 - 02/10/2020
  • Xestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de rexistro: 155)
  • FARADAY OPPORTUNITY VI, FICC
  • Número e data de rexistro oficial: 34 - 23/12/2020
  • Xestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de rexistro: 155)
  • FARADAY OPPORTUNITY VII, FICC
  • Número e data de rexistro oficial: 36 - 12/02/2021
  • Xestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de rexistro: 155)
  • FARADAY OPPORTUNITY VIII FICC
  • Número e data de rexistro oficial: 40 - 29/07/2021
  • Xestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de rexistro: 155)
  • FARADAY OPPORTUNITY X FICC
  • Número e data de rexistro oficial: 41 - 29/07/2021
  • Xestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de rexistro: 155)
  • FARADAY OPPORTUNITY XI FICC
  • Número e data de rexistro oficial: 42 - 24/09/2021
  • Xestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de rexistro: 155)
  • FARADAY OPPORTUNITY XII FICC
  • Número e data de rexistro oficial: 46 - 17/12/2021
  • Xestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de rexistro: 155)
  • FARADAY OPPORTUNITY XIII FICC
  • Número e data de rexistro oficial: 45 - 17/12/2021
  • Xestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de rexistro: 155)
  • FARADAY OPPORTUNITY XIV FICC
  • Número e data de rexistro oficial: 47 - 11/02/2022
  • Xestora: FARADAY VENTURE CAPITAL, SGEIC S.A. (número de rexistro: 155)
Página 4 de 7