Aquesta informació ha estat processada per la CNMV reproduint la documentació rebuda segons el que disposa la Llei 5/2015, de 27 d´abril (Circular 2/2016, de 20 d´abril, de la CNMV). Això no implica responsabilitat de la CNMV sobre la veracitat del seu contingut; aquest es pot ampliar o corregir quan, per requeriment de la CNMV, es rebi nova documentació.

Per interval de dates de registre (dd/mm/aaaa):