ENION I ENERGY, FCRE, S.A.

Fondos de capital-riesgo europeo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
84 25/11/2022 25/11/2022 Document PDF
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
ENION VENTURE PARTNERS, SGEIC, S.A. 179 JORDI GIRONA 29, EDIFICIO NEXUS III - 08034 BARCELONA (BARCELONA)