4FOUNDERS CAPITAL II, FCRE

Fondos de capital-riesgo europeo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
28 09/10/2020 22/09/2023 Document PDF Document PDF
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.

Auditories

No s’han trobat dades disponibles