FARADAY OPPORTUNITY X FICC

Fondos de inversión colectiva de tipo cerrado
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
41 29/07/2021 29/07/2021 Document PDF
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 NER AUDITORES SLP
2021 NER AUDITORES SLP
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.