DRAKE BARIZO COINVESTMENT FUND I FCR

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
374 01/04/2022 01/04/2022 Document PDF
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
SEAYA CAPITAL GESTION, SGEIC, S.A. 97 C/ ALCALA 54 1º - DERECHA - 28014 MADRID (MADRID)