ABAC NEST II FCRE

Fondos de capital-riesgo europeo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
108 30/06/2023 24/05/2024 Document PDF Document PDF
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
ABAC CAPITAL MANAGER, SGEIC, S.A. 154 C/Lleo XIII, 24, - 08022 Barcelona (Barcelona)
Dipositària
Núm. registre oficialDenominacióDomicili
240 BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑACL. EMILIO VARGAS N.4 - 28043 MADRID