NEOCAPITAL, FCR-PYME

Fondos de capital-riesgo pyme
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
13 20/04/2018 11/03/2022 Document PDF
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
TORSA CAPITAL, SGEIC, S.A. 73 C/ Jimena Fernández de la Vega140, oficTorsa. - 33203 Gijón (Asturias)