CAPITAL MAB, FCR

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
134 02/03/2012
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
INSTITUT CATALA DE FINANCES CAPITAL, SGEIC, S.A. 85 GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 635, 3ª PLANTA - 08010 BARCELONA (BARCELONA)